Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

31. juuli 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 548 741 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 356 963 −167
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 901 1 557
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 271 063 −1 724
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 387 −526
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 599 672
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 599 672
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 590 036 −536
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 144 20
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 588 892 −547
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −9
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 045 −3 607
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 477 545 14 710
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 274 697 15 044
  7.2 Muud väärtpaberid 202 848 −334
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 799 0
9 Muud varad 284 706 −1 145
Varad kokku 6 360 822 9 403
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 377 817 3 170
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 997 848 69 229
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 650 441 11 654
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 347 407 57 593
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −18
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 009 −764
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 760 787 −55 241
  5.1 Valitsussektor 697 712 −53 205
  5.2 Muud kohustused 63 075 −2 035
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 224 167 −3 069
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 692 58
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 425 −447
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 425 −447
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0
10 Muud kohustused 272 062 −3 492
11 Ümberhindluskontod 542 941 0
12 Kapital ja reservid 108 963 −41
Kohustused kokku 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020