Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

31. julij 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.741 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 356.963 −167
  2.1 Terjatve do MDS 85.901 1.557
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 271.063 −1.724
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.387 −526
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.599 672
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.599 672
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.590.036 −536
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.144 20
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.588.892 −547
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −9
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.045 −3.607
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.477.545 14.710
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.274.697 15.044
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.848 −334
8 Javni dolg v eurih 22.799 0
9 Druga sredstva 284.706 −1.145
Skupaj sredstva 6.360.822 9.403
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.377.817 3.170
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.997.848 69.229
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.650.441 11.654
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 347.407 57.593
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.009 −764
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 760.787 −55.241
  5.1 Sektor država 697.712 −53.205
  5.2 Druge obveznosti 63.075 −2.035
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 224.167 −3.069
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.692 58
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.425 −447
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.425 −447
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 272.062 −3.492
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.963 −41
Skupaj obveznosti 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020