Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. veljače 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 376 301 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 295 910 −487
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 69 979 −73
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 225 931 −414
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 711 3 613
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 147 469
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 147 469
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 762 604 −244
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 906 −253
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 760 659 20
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 39 −11
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 51 526 2 066
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 685 261 −3 463
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 416 126 802
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 269 135 −4 265
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 966 −50
9 Ostala imovina 245 724 −3 812
Ukupno imovina 4 491 151 −1 906
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 148 862 2 500
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 021 149 23 057
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 330 860 14 143
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 690 242 9 071
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 47 −157
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 11 991 883
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 296 089 −53 745
  5.1 Opća država 173 118 −57 506
  5.2 Ostale obveze 122 970 3 761
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 239 090 18 253
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 396 2 949
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 904 384
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 904 384
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 218 0
10 Ostale obveze 237 935 3 328
11 Računi revalorizacije 357 852 0
12 Kapital i pričuve 102 667 485
Ukupno obveze 4 491 151 −1 906