Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 februarie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 376 301 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 295 910 −487
  2.1 Creanțe asupra FMI 69 979 −73
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 225 931 −414
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 32 711 3 613
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 147 469
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 147 469
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 762 604 −244
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 906 −253
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 760 659 20
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 39 −11
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 51 526 2 066
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 685 261 −3 463
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 416 126 802
  7.2 Alte titluri de valoare 269 135 −4 265
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 966 −50
9 Alte active 245 724 −3 812
Total active 4 491 151 −1 906
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 148 862 2 500
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 021 149 23 057
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 330 860 14 143
  2.2 Facilitatea de depozit 690 242 9 071
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 47 −157
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 11 991 883
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 296 089 −53 745
  5.1 Administrație publică 173 118 −57 506
  5.2 Alte pasive 122 970 3 761
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 239 090 18 253
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 396 2 949
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 904 384
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 904 384
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 218 0
10 Alte pasive 237 935 3 328
11 Conturi de reevaluare 357 852 0
12 Capital și rezerve 102 667 485
Total pasive 4 491 151 −1 906