Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.2.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 376 301 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 295 910 −487
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 69 979 −73
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 225 931 −414
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 711 3 613
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 147 469
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 147 469
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 762 604 −244
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 906 −253
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 760 659 20
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 39 −11
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 51 526 2 066
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 685 261 −3 463
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 416 126 802
  7.2 Muut arvopaperit 269 135 −4 265
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 966 −50
9 Muut saamiset 245 724 −3 812
Vastaavaa yhteensä 4 491 151 −1 906
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 148 862 2 500
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 021 149 23 057
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 330 860 14 143
  2.2 Talletusmahdollisuus 690 242 9 071
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 47 −157
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 11 991 883
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 296 089 −53 745
  5.1 Julkisyhteisöt 173 118 −57 506
  5.2 Muut 122 970 3 761
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 239 090 18 253
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 396 2 949
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 904 384
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 904 384
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 218 0
10 Muut velat 237 935 3 328
11 Arvonmuutostilit 357 852 0
12 Pääoma ja rahastot 102 667 485
Vastattavaa yhteensä 4 491 151 −1 906