Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. februar 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 376.301 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 295.910 −487
  2.1 Terjatve do MDS 69.979 −73
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 225.931 −414
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.711 3.613
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.147 469
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.147 469
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 762.604 −244
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.906 −253
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 760.659 20
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 39 −11
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 51.526 2.066
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.685.261 −3.463
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.416.126 802
  7.2 Drugi vrednostni papirji 269.135 −4.265
8 Javni dolg v eurih 24.966 −50
9 Druga sredstva 245.724 −3.812
Skupaj sredstva 4.491.151 −1.906
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.148.862 2.500
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.021.149 23.057
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.330.860 14.143
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 690.242 9.071
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 47 −157
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.991 883
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 296.089 −53.745
  5.1 Sektor država 173.118 −57.506
  5.2 Druge obveznosti 122.970 3.761
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 239.090 18.253
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.396 2.949
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.904 384
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.904 384
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.218 0
10 Druge obveznosti 237.935 3.328
11 Računi prevrednotenja 357.852 0
12 Kapital in rezerve 102.667 485
Skupaj obveznosti 4.491.151 −1.906