Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. veebruar 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 376 301 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 295 910 −487
  2.1 Nõuded IMFi vastu 69 979 −73
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 225 931 −414
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 711 3 613
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 147 469
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 147 469
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 762 604 −244
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 906 −253
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 760 659 20
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 39 −11
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 51 526 2 066
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 685 261 −3 463
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 416 126 802
  7.2 Muud väärtpaberid 269 135 −4 265
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 966 −50
9 Muud varad 245 724 −3 812
Varad kokku 4 491 151 −1 906
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 148 862 2 500
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 021 149 23 057
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 330 860 14 143
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 690 242 9 071
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 47 −157
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 11 991 883
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 296 089 −53 745
  5.1 Valitsussektor 173 118 −57 506
  5.2 Muud kohustused 122 970 3 761
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 239 090 18 253
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 396 2 949
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 904 384
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 904 384
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 218 0
10 Muud kohustused 237 935 3 328
11 Ümberhindluskontod 357 852 0
12 Kapital ja reservid 102 667 485
Kohustused kokku 4 491 151 −1 906