Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 02 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 376 301 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 295 910 −487
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 979 −73
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 225 931 −414
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 711 3 613
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 147 469
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 147 469
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 762 604 −244
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 906 −253
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 760 659 20
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 39 −11
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 51 526 2 066
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 685 261 −3 463
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 416 126 802
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 269 135 −4 265
8 Valdžios skola eurais 24 966 −50
9 Kitas turtas 245 724 −3 812
Visas turtas 4 491 151 −1 906
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 148 862 2 500
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 021 149 23 057
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 330 860 14 143
  2.2 Indėlių galimybė 690 242 9 071
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 47 −157
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 991 883
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 296 089 −53 745
  5.1 Valdžiai 173 118 −57 506
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 970 3 761
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 239 090 18 253
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 396 2 949
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 904 384
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 904 384
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 218 0
10 Kiti įsipareigojimai 237 935 3 328
11 Perkainojimo sąskaitos 357 852 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 667 485
Visi įsipareigojimai 4 491 151 −1 906