Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. února 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 376 301 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 295 910 −487
  2.1 Pohledávky za MMF 69 979 −73
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 225 931 −414
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 711 3 613
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 147 469
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 147 469
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 762 604 −244
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 906 −253
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 760 659 20
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 39 −11
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 51 526 2 066
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 685 261 −3 463
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 416 126 802
  7.2 Ostatní cenné papíry 269 135 −4 265
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 966 −50
9 Ostatní aktiva 245 724 −3 812
Aktiva celkem 4 491 151 −1 906
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 148 862 2 500
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 021 149 23 057
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 330 860 14 143
  2.2 Vkladová facilita 690 242 9 071
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 47 −157
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 11 991 883
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 296 089 −53 745
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 173 118 −57 506
  5.2 Ostatní závazky 122 970 3 761
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 239 090 18 253
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 396 2 949
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 904 384
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 904 384
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 218 0
10 Ostatní závazky 237 935 3 328
11 Účty přecenění 357 852 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 667 485
Pasiva celkem 4 491 151 −1 906