SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

2. februar 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 376.301 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 295.910 −487
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.979 −73
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 225.931 −414
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 32.711 3.613
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.147 469
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.147 469
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 762.604 −244
  5.1 Primære markedsoperationer 1.906 −253
  5.2 Langfristede markedsoperationer 760.659 20
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 39 −11
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 51.526 2.066
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.685.261 −3.463
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.416.126 802
  7.2 Andre værdipapirer 269.135 −4.265
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.966 −50
9 Andre aktiver 245.724 −3.812
Aktiver i alt 4.491.151 −1.906
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.148.862 2.500
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.021.149 23.057
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.330.860 14.143
  2.2 Indlånsfacilitet 690.242 9.071
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 47 −157
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 11.991 883
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 296.089 −53.745
  5.1 Offentlig forvaltning og service 173.118 −57.506
  5.2 Andre forpligtelser 122.970 3.761
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 239.090 18.253
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.396 2.949
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.904 384
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.904 384
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.218 0
10 Andre forpligtelser 237.935 3.328
11 Revalueringskonti 357.852 0
12 Kapital og reserver 102.667 485
Passiver i alt 4.491.151 −1.906