Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 6. siječnja 2017.

10. siječnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 6. siječnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 3,6 mlrd. EUR na 282,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
5. siječnja 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 4,3 mlrd. USD 2,1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) bila su gotovo nepromijenjena na razini 320,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 4 mlrd. EUR na 1.122,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 4,7 mlrd. EUR na 110,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 21,3 mlrd. EUR na 150,3 mlrd. EUR. U srijedu, 4. siječnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 39,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 34 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 440,5 mlrd. EUR (u odnosu na 424,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12 mlrd. EUR na 1.666,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 6. siječnja 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 203,7 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 22,9 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 51,8 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.265,6 mlrd. EUR +11 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 39,6 mlrd. EUR na 928,6 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 062 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 326 551 −1 303
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 711 −41
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 247 839 −1 262
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 894 1 175
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 470 −612
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 470 −612
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 590 825 −5 048
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 34 006 −5 125
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 556 570 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 249 77
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 70 918 1 814
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 986 976 12 077
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 666 075 12 049
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 320 901 28
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 460 0
9 Ostala imovina 238 482 1 635
Ukupno imovina 3 672 638 9 737
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 122 223 −3 993
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 369 150 55 886
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 928 578 39 591
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 440 534 16 326
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 38 −31
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 864 −563
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 213 812 −6 948
  5.1 Opća država 110 214 −4 665
  5.2 Ostale obveze 103 597 −2 283
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 167 363 −38 315
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 702 2 058
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 701 1 400
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 701 1 400
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 221 331 −71
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 99 811 283
Ukupno obveze 3 672 638 9 737
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije