Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. jaanuar 2017

10. jaanuar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. jaanuaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 3,6 miljardi euro võrra 282,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
5. jaanuar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 4,3 miljardit USA dollarit 2,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 320,9 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 4 miljardi euro võrra 1122,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,7 miljardi euro võrra 110,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 21,3 miljardi euro võrra 150,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. jaanuaril 2017 möödus 39,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 34 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 440,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 424,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12 miljardi euro võrra 1666,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 6. jaanuar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 203,7 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 22,9 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 51,8 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1265,6 miljardit eurot +11 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 39,6 miljardi euro võrra 928,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 062 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 326 551 −1 303
  2.1 Nõuded RVFle 78 711 −41
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 247 839 −1 262
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 894 1 175
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 470 −612
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 470 −612
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 590 825 −5 048
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 34 006 −5 125
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 556 570 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 249 77
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 70 918 1 814
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 986 976 12 077
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 666 075 12 049
  7.2 Muud väärtpaberid 320 901 28
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 460 0
9 Muud varad 238 482 1 635
Varad kokku 3 672 638 9 737
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 122 223 −3 993
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 369 150 55 886
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 928 578 39 591
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 440 534 16 326
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 38 −31
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 864 −563
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 213 812 −6 948
  5.1 Valitsussektor 110 214 −4 665
  5.2 Muud kohustused 103 597 −2 283
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 167 363 −38 315
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 702 2 058
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 701 1 400
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 701 1 400
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 221 331 −71
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 99 811 283
Kohustused kokku 3 672 638 9 737
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid