Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 ianuarie 2017

10 ianuarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 ianuarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) 
s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 3,6 miliarde EUR, până la 282,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
5 ianuarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 4,3 miliarde USD 2,1 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 320,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 4 miliarde EUR, până la 1 122,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 4,7 miliarde EUR, până la 110,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 21,3 miliarde EUR, până la 150,3 miliarde EUR. Miercuri, 4 ianuarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 39,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 34 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 440,5 miliarde EUR (față de 424,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12 miliarde EUR, până la 1 666,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 6 ianuarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 203,7 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 22,9 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde

EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 51,8 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 265,6 miliarde EUR +11 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 39,6 miliarde EUR, până la 928,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 062 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 326 551 −1 303
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 711 −41
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 247 839 −1 262
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 894 1 175
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 470 −612
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 470 −612
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 590 825 −5 048
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 34 006 −5 125
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 556 570 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 249 77
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 70 918 1 814
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 986 976 12 077
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 666 075 12 049
  7.2 Alte titluri 320 901 28
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 460 0
9 Alte active 238 482 1 635
Total active 3 672 638 9 737
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 122 223 −3 993
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 369 150 55 886
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 928 578 39 591
  2.2 Facilitatea de depozit 440 534 16 326
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 38 −31
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 8 864 −563
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 213 812 −6 948
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 110 214 −4 665
  5.2 Alte angajamente 103 597 −2 283
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 167 363 −38 315
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 702 2 058
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 701 1 400
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 701 1 400
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 221 331 −71
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 99 811 283
Total pasive 3 672 638 9 737
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media