Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. lednu 2017

10. ledna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. ledna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 3,6 mld. EUR na 282,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
5. ledna 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 4,3 mld. USD 2,1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 320,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4 mld. EUR na 1 122,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 4,7 mld. EUR na 110,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 21,3 mld. EUR na 150,3 mld. EUR. Ve středu 4. ledna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 39,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 34 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 440,5 mld. EUR (oproti 424,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12 mld. EUR na 1 666,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 6. lednu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 203,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 22,9 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 51,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 265,6 mld. EUR +11 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 39,6 mld. EUR na 928,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 062 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 326 551 −1 303
  2.1 Pohledávky za MMF 78 711 −41
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 247 839 −1 262
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 894 1 175
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 470 −612
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 470 −612
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 590 825 −5 048
  5.1 Hlavní refinanční operace 34 006 −5 125
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 556 570 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 249 77
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 70 918 1 814
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 986 976 12 077
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 666 075 12 049
  7.2 Ostatní cenné papíry 320 901 28
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 460 0
9 Ostatní aktiva 238 482 1 635
Aktiva celkem 3 672 638 9 737
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 122 223 −3 993
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 369 150 55 886
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 928 578 39 591
  2.2 Vkladová facilita 440 534 16 326
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 38 −31
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 864 −563
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 213 812 −6 948
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 110 214 −4 665
  5.2 Ostatní závazky 103 597 −2 283
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 167 363 −38 315
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 702 2 058
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 701 1 400
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 701 1 400
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 221 331 −71
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 811 283
Pasiva celkem 3 672 638 9 737
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média