Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. sausio 6 d.

2017 m. sausio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. sausio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 282,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. sausio 5 d. 7 dienos likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,3 mlrd. JAV dolerių 2,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 320,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 1 122,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 110,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,3 mlrd. eurų – iki 150,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. sausio 4 d., baigėsi 39,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 34 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 440,5 mlrd. eurų (palyginti su 424,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12 mlrd. eurų – iki 1 666,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. sausio 6 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 6,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 203,7 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 22,9 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 51,8 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 265,6 mlrd. eurų +11 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 39,6 mlrd. eurų – iki 928,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 062 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 551 −1 303
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 711 −41
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 247 839 −1 262
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 894 1 175
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 470 −612
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 470 −612
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 590 825 −5 048
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 34 006 −5 125
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 556 570 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 249 77
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 70 918 1 814
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 986 976 12 077
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 666 075 12 049
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 901 28
8 Valdžios skola eurais 26 460 0
9 Kitas turtas 238 482 1 635
Visas turtas 3 672 638 9 737
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 122 223 −3 993
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 369 150 55 886
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 928 578 39 591
  2.2 Indėlių galimybė 440 534 16 326
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 38 −31
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 864 −563
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 213 812 −6 948
  5.1 Valdžiai 110 214 −4 665
  5.2 Kiti įsipareigojimai 103 597 −2 283
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 167 363 −38 315
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 702 2 058
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 701 1 400
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 701 1 400
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 221 331 −71
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 811 283
Visi įsipareigojimai 3 672 638 9 737
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai