Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.1.2017

10.1.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.1.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 3,6 miljardilla eurolla 282,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
5.1.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 4,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 320,9 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4 miljardilla eurolla 1 122,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,7 miljardilla eurolla 110,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 21,3 miljardilla eurolla 150,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.1.2017 erääntyi 39,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 34 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 440,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 424,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12 miljardilla eurolla 1 666,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 6.1.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 203,7 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 22,9 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 51,8 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 265,6 miljardia euroa +11 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 39,6 miljardilla eurolla 928,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 062 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 326 551 −1 303
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 711 −41
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 247 839 −1 262
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 894 1 175
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 470 −612
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 470 −612
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 590 825 −5 048
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 34 006 −5 125
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 556 570 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 249 77
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 70 918 1 814
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 986 976 12 077
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 666 075 12 049
  7.2 Muut arvopaperit 320 901 28
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 460 0
9 Muut saamiset 238 482 1 635
Vastaavaa yhteensä 3 672 638 9 737
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 122 223 −3 993
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 369 150 55 886
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 928 578 39 591
  2.2 Talletusmahdollisuus 440 534 16 326
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 38 −31
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 864 −563
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 213 812 −6 948
  5.1 Julkisyhteisöt 110 214 −4 665
  5.2 Muut 103 597 −2 283
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 167 363 −38 315
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 702 2 058
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 701 1 400
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 701 1 400
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 221 331 −71
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 99 811 283
Vastattavaa yhteensä 3 672 638 9 737
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle