Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. január 6.

2017. január 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. január 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 3,6 milliárd euróval csökkent, 282,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. január 5. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,3 milliárd USD 2,1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 320,9 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval, 1122,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,7 milliárd euróval, 110,2 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 21,3 milliárd euróval csökkent, 150,3 milliárd euróra. 2017. január 4-én, szerdán lejárt egy 39,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 34 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 440,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 424,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12 milliárd euróval, 1666,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. január 6-án Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 203,7 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 22,9 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 51,8 milliárd EUR +0,8 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1265,6 milliárd EUR +11 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 39,6 milliárd euróval, 928,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 062 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 326 551 −1 303
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 711 −41
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 247 839 −1 262
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 894 1 175
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 470 −612
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 470 −612
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 590 825 −5 048
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 34 006 −5 125
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 556 570 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 249 77
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 70 918 1 814
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 986 976 12 077
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 666 075 12 049
  7.2 Egyéb értékpapír 320 901 28
8 Euróban denominált államadósság 26 460 0
9 Egyéb eszközök 238 482 1 635
Eszközök összesen 3 672 638 9 737
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 122 223 −3 993
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 369 150 55 886
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 928 578 39 591
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 440 534 16 326
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 38 −31
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 864 −563
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 213 812 −6 948
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 110 214 −4 665
  5.2 Egyéb kötelezettségek 103 597 −2 283
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 167 363 −38 315
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 702 2 058
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 701 1 400
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 701 1 400
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 221 331 −71
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 99 811 283
Források összesen 3 672 638 9 737
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok