Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 9. rujna 2016.

13. rujna 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 9. rujna 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,8 mlrd. EUR na 272,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
8. rujna 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 350 mil. USD 5 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 336,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) bila je gotovo nepromijenjena na 1.095,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 10,4 mlrd. EUR na 128,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 9 mlrd. EUR na 138,6 mlrd. EUR. U srijedu, 7. rujna 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 43,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 41,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 385,9 mlrd. EUR (u odnosu na 378,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,6 mlrd. EUR na 1.385,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 9. rujna 2016.

Razlika u odnosu na

2. rujna 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

2. rujna 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 191,5 mlrd. EUR +0,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,2 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 22,9 mlrd. EUR +2,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.018,3 mlrd. EUR +16,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 108,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 13,5 mlrd. EUR na 777,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 142 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 311 601 337
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 305 −3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 234 297 340
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 419 −108
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 203 −145
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 203 −145
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 524 503 −2 024
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 41 777 −2 004
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 482 726 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −20
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 94 775 −1 510
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 721 375 19 150
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 385 178 19 600
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 336 197 −450
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 219 246 1 268
Ukupno imovina 3 358 742 16 967
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 095 550 49
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 163 435 20 473
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 777 539 13 505
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 385 866 6 988
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 30 −20
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 909 −239
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 227 781 10 788
  5.1 Opća država 128 573 10 420
  5.2 Ostale obveze 99 208 368
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 72 617 −12 954
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 056 −181
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 200 −390
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 200 −390
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 203 950 −580
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 358 742 16 967
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije