Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.9.2016

13.9.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.9.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 272,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.9.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pysyi lähes ennallaan 1 095,6 miljardina eurona. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,4 miljardilla eurolla 128,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9 miljardilla eurolla 138,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.9.2016 erääntyi 43,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 41,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 385,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 378,9 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,6 miljardilla eurolla 1 385,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 9.9.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 191,5 miljardia euroa +0,9 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,2 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 22,9 miljardia euroa +2,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 018,3 miljardia euroa +16,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 108,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 13,5 miljardilla eurolla 777,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 142 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 311 601 337
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 305 −3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 234 297 340
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 419 −108
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 203 −145
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 203 −145
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 524 503 −2 024
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 41 777 −2 004
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 482 726 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −20
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 94 775 −1 510
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 721 375 19 150
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 385 178 19 600
  7.2 Muut arvopaperit 336 197 −450
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 219 246 1 268
Vastaavaa yhteensä 3 358 742 16 967
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 095 550 49
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 163 435 20 473
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 777 539 13 505
  2.2 Talletusmahdollisuus 385 866 6 988
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 −20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 909 −239
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 227 781 10 788
  5.1 Julkisyhteisöt 128 573 10 420
  5.2 Muut 99 208 368
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 72 617 −12 954
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 056 −181
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 200 −390
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 200 −390
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 203 950 −580
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 358 742 16 967
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle