Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. szeptember 9.

2016. szeptember 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. szeptember 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,8 milliárd euróval 272,3 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. szeptember 8. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 350 millió USD 5 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 336,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban levő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke gyakorlatilag nem változott, 1095,6 milliárd euro maradt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,4 milliárd euróval, 128,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9 milliárd euróval csökkent, 138,6 milliárd euróra. 2016. szeptember 7-én, szerdán lejárt egy 43,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 41,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 385,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 378,9 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,6 milliárd euróval 1385,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. szeptember 9-én

Változás

2016. szeptember 2-höz képest – vétel

Változás

2016. szeptember 2-höz képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 191,5 milliárd EUR +0,9 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,2 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 22,9 milliárd EUR +2,4 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1 018,3 milliárd EUR +16,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 108,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 13,5 milliárd euróval, 777,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 142 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 311 601 337
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 305 −3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 234 297 340
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 419 −108
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 203 −145
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 203 −145
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 524 503 −2 024
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 41 777 −2 004
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 482 726 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −20
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 94 775 −1 510
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 721 375 19 150
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 385 178 19 600
  7.2 Egyéb értékpapír 336 197 −450
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 219 246 1 268
Eszközök összesen 3 358 742 16 967
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 095 550 49
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 163 435 20 473
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 777 539 13 505
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 385 866 6 988
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 30 −20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 909 −239
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 227 781 10 788
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 128 573 10 420
  5.2 Egyéb kötelezettségek 99 208 368
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 72 617 −12 954
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 056 −181
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 200 −390
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 200 −390
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 203 950 −580
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 358 742 16 967
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok