Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. september 2016

13. september 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. septembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,8 miljardi euro võrra 272,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. september 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 350 miljonit USA dollarit 5 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) püsis praktiliselt muutumatuna 1095,6 miljardi euro tasemel. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,4 miljardi euro võrra 128,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9 miljardi euro võrra 138,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. septembril 2016 möödus 43,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 41,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 385,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 378,9 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,6 miljardi euro võrra 1385,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 9. september 2016

Erinevus võrreldes

2. septembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

2. septembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 191,5 miljardit eurot +0,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,2 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 22,9 miljardit eurot +2,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1018,3 miljardit eurot +16,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 108,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 13,5 miljardi euro võrra 777,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 142 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 311 601 337
  2.1 Nõuded RVFle 77 305 −3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 234 297 340
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 419 −108
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 203 −145
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 203 −145
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 524 503 −2 024
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 41 777 −2 004
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 482 726 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −20
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 94 775 −1 510
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 721 375 19 150
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 385 178 19 600
  7.2 Muud väärtpaberid 336 197 −450
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 219 246 1 268
Varad kokku 3 358 742 16 967
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 095 550 49
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 163 435 20 473
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 777 539 13 505
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 385 866 6 988
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 −20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 909 −239
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 227 781 10 788
  5.1 Valitsussektor 128 573 10 420
  5.2 Muud kohustused 99 208 368
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 72 617 −12 954
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 056 −181
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 200 −390
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 200 −390
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 203 950 −580
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 358 742 16 967
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid