Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugsėjo 9 d.

2016 m. rugsėjo 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugsėjo 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 272,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugsėjo 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 350 mln. JAV dolerių 5 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 1 095,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 128,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9 mlrd. eurų – iki 138,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugsėjo 7 d., baigėsi 43,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 41,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 385,9 mlrd. eurų (palyginti su 378,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,6 mlrd. eurų – iki 1 385,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugsėjo 9 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. rugsėjo 2 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. rugsėjo 2 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 191,5 mlrd. eurų +0,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,2 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 22,9 mlrd. eurų +2,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 018,3 mlrd. eurų +16,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 108,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 777,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 142 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 311 601 337
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 305 −3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 234 297 340
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 419 −108
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 203 −145
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 203 −145
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 524 503 −2 024
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 41 777 −2 004
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 482 726 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −20
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 94 775 −1 510
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 721 375 19 150
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 385 178 19 600
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 197 −450
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 219 246 1 268
Visas turtas 3 358 742 16 967
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 095 550 49
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 163 435 20 473
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 777 539 13 505
  2.2 Indėlių galimybė 385 866 6 988
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 −20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 909 −239
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 227 781 10 788
  5.1 Valdžiai 128 573 10 420
  5.2 Kiti įsipareigojimai 99 208 368
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 72 617 −12 954
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 056 −181
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 200 −390
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 200 −390
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 950 −580
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 358 742 16 967
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai