Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 septembrie 2016

13 septembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 septembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,8 miliarde EUR, până la 272,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
8 septembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 350 de milioane USD 5 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 1 095,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 10,4 miliarde EUR, până la 128,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 9 miliarde EUR, până la 138,6 miliarde EUR. Miercuri, 7 septembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 43,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 41,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) a fost de 385,9 miliarde EUR (față de 378,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,6 miliarde EUR, până la 1 385,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 9 septembrie 2016

Modificări față de

2 septembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

2 septembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 191,5 miliarde EUR +0,9 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,2 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 22,9 miliarde EUR +2,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 018,3 miliarde EUR +16,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 108,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 13,5 miliarde EUR, până la 777,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 142 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 311 601 337
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 305 −3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 234 297 340
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 419 −108
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 203 −145
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 203 −145
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 524 503 −2 024
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 41 777 −2 004
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 482 726 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −20
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 94 775 −1 510
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 721 375 19 150
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 385 178 19 600
  7.2 Alte titluri 336 197 −450
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 219 246 1 268
Total active 3 358 742 16 967
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 095 550 49
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 163 435 20 473
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 777 539 13 505
  2.2 Facilitatea de depozit 385 866 6 988
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 30 −20
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 909 −239
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 227 781 10 788
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 128 573 10 420
  5.2 Alte angajamente 99 208 368
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 72 617 −12 954
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 056 −181
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 200 −390
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 200 −390
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 203 950 −580
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 358 742 16 967
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media