Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 8. srpnja 2016.

12. srpnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 8. srpnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) povećalo se za 1 mil. EUR zbog kupnje zlatnog kovanog novca od strane jedne središnje banke Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 mlrd. EUR na 275,1 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
7. srpnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,5 mlrd. USD 2 mlrd. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,6 mlrd. EUR na 345,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,5 mlrd. EUR na 1.092,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 13,4 mlrd. EUR na 140,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 20,6 mlrd. EUR na 189 mlrd. EUR. U srijedu, 6. srpnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 53,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 44,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 342,1 mlrd. EUR (u odnosu na 330,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,1 mlrd. EUR na 1.243,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 8. srpnja 2016. Razlika u odnosu na 1. srpnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 1. srpnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 17,5 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 184,1 mlrd. EUR +0,7 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,2 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 8,5 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 894,6 mlrd. EUR +16,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 4,5 mlrd. EUR na 688,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 140 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 759 −1 194
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 642 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 230 117 −1 194
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 708 1 534
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 429 104
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 429 104
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 531 224 −8 809
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 44 089 −8 965
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 486 799 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 336 156
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 95 314 −1 222
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 588 982 15 559
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 243 698 18 119
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 345 284 −2 559
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 −57
9 Ostala imovina 221 887 −615
Ukupno imovina 3 237 920 5 302
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 092 067 3 524
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 1 030 681 7 278
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 688 498 −4 549
  2.2 Novčani depoziti 342 124 11 779
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 59 47
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 632 −133
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 237 146 −14 059
  5.1 Opća država 140 852 −13 356
  5.2 Ostale obveze 96 294 −703
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 79 233 8 368
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 362 347
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 504 264
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 504 264
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 206 048 −288
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 237 920 5 302
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije