Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.7.2016

12.7.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.7.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä suureni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 275,1 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.7.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,6 miljardilla eurolla 345,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,5 miljardilla eurolla 1 092,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 13,4 miljardilla eurolla 140,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,6 miljardilla eurolla 189 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.7.2016 erääntyi 53,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 44,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 342,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 330,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,1 miljardilla eurolla 1 243,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 8.7.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 17,5 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,6 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 184,1 miljardia euroa +0,7 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,2 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 8,5 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 894,6 miljardia euroa +16,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,2 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 4,5 miljardilla eurolla 688,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 140 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 759 −1 194
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 642 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 230 117 −1 194
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 708 1 534
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 429 104
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 429 104
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 531 224 −8 809
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 44 089 −8 965
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 486 799 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 336 156
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 95 314 −1 222
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 588 982 15 559
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 243 698 18 119
  7.2 Muut arvopaperit 345 284 −2 559
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 −57
9 Muut saamiset 221 887 −615
Vastaavaa yhteensä 3 237 920 5 302
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 092 067 3 524
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 030 681 7 278
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 688 498 −4 549
  2.2 Talletusmahdollisuus 342 124 11 779
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 59 47
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 632 −133
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 237 146 −14 059
  5.1 Julkisyhteisöt 140 852 −13 356
  5.2 Muut 96 294 −703
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 79 233 8 368
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 362 347
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 504 264
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 504 264
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 206 048 −288
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 237 920 5 302
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle