Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. juuli 2016

12. juuli 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. juulil 2016 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 275,1 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. juuli 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,5 miljardit USA dollarit 2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,6 miljardi euro võrra 345,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,5 miljardi euro võrra 1092,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 13,4 miljardi euro võrra 140,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,6 miljardi euro võrra 189 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. juulil 2016 möödus 53,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 44,1 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 342,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 330,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,1 miljardi euro võrra 1243,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 8. juuli 2016 Erinevus võrreldes 1. juuliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 1. juuliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 17,5 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 184,1 miljardit eurot +0,7 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,2 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 8,5 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 894,6 miljardit eurot +16,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,5 miljardi euro võrra 688,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 140 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 759 −1 194
  2.1 Nõuded RVFle 77 642 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 230 117 −1 194
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 708 1 534
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 429 104
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 429 104
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 531 224 −8 809
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 44 089 −8 965
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 486 799 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 336 156
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 95 314 −1 222
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 588 982 15 559
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 243 698 18 119
  7.2 Muud väärtpaberid 345 284 −2 559
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 −57
9 Muud varad 221 887 −615
Varad kokku 3 237 920 5 302
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 092 067 3 524
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 030 681 7 278
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 688 498 −4 549
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 342 124 11 779
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 59 47
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 632 −133
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 237 146 −14 059
  5.1 Valitsussektor 140 852 −13 356
  5.2 Muud kohustused 96 294 −703
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 79 233 8 368
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 362 347
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 504 264
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 504 264
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 206 048 −288
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 237 920 5 302
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid