Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. július 8.

2016. július 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. július 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió euróval növekedtek az eurorendszer egyik központi bankja által végrehajtott aranyérme-vásárlás miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 275,1 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. július 7. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,5 milliárd USD 2 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,6 milliárd euróval 345,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,5 milliárd euróval 1092,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,4 milliárd euróval csökkent, 140,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,6 milliárd euróval csökkent, 189 milliárd euróra. 2016. július 6-án, szerdán lejárt egy 53,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 44,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 342,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 330,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,1 milliárd euróval, 1243,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. július 8-án Változás 2016. július 1-jéhez képest – vétel Változás 2016. július 1-jéhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 17,5 milliárd EUR - -0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,6 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 184,1 milliárd EUR +0,7 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,2 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 8,5 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 894,6 milliárd EUR +16,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,2 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,5 milliárd euróval 688,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 140 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 307 759 −1 194
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 642 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 230 117 −1 194
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 34 708 1 534
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 429 104
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 429 104
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 531 224 −8 809
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 44 089 −8 965
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 486 799 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 336 156
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 95 314 −1 222
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 588 982 15 559
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 243 698 18 119
  7.2 Egyéb értékpapírok 345 284 −2 559
8 Euróban denominált államadósság 26 477 −57
9 Egyéb eszközök 221 887 −615
Eszközök összesen 3 237 920 5 302
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 092 067 3 524
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 030 681 7 278
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 688 498 −4 549
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 342 124 11 779
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 59 47
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 632 −133
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 237 146 −14 059
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 140 852 −13 356
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 294 −703
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 79 233 8 368
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 362 347
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 504 264
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 504 264
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 206 048 −288
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 237 920 5 302
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok