Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. liepos 8 d.

2016 m. liepos 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. liepos 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 275,1 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. liepos 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,5 mlrd. JAV dolerių 2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 345,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 1 092,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 140,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,6 mlrd. eurų – iki 189 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. liepos 6 d., baigėsi 53,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 44,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 342,1 mlrd. eurų (palyginti su 330,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,1 mlrd. eurų – iki 1 243,7  mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. liepos 8 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 1 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 1 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 17,5 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,6 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 184,1 mlrd. eurų +0,7 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,2 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 8,5 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 894,6 mlrd. eurų +16,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 688,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 140 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 759 −1 194
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 642 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 230 117 −1 194
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 708 1 534
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 429 104
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 429 104
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 531 224 −8 809
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 44 089 −8 965
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 486 799 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 336 156
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 95 314 −1 222
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 588 982 15 559
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 243 698 18 119
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 345 284 −2 559
8 Valdžios skola eurais 26 477 −57
9 Kitas turtas 221 887 −615
Visas turtas 3 237 920 5 302
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 092 067 3 524
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 030 681 7 278
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 688 498 −4 549
  2.2 Indėlių galimybė 342 124 11 779
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 59 47
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 632 −133
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 237 146 −14 059
  5.1 Valdžiai 140 852 −13 356
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 294 −703
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 79 233 8 368
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 362 347
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 504 264
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 504 264
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 048 −288
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 237 920 5 302
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai