Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 iulie 2016

12 iulie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 iulie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a înregistrat o creștere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur de către o bancă centrală națională din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 275,1 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
7 iulie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1,5 miliarde USD 2 miliarde USD

Operațiunea de furnizare de lichiditate menționată mai sus a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 2,6 miliarde EUR, până la 345,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3,5 miliarde EUR, până la 1 092,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 13,4 miliarde EUR, până la 140,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 20,6 miliarde EUR, până la 189 de miliarde EUR. Miercuri, 6 iulie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 53,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 44,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 342,1 miliarde EUR (față de 330,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,1 miliarde EUR, până la 1 243,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 8 iulie 2016 Modificări față de 1 iulie 2016 – achiziții Modificări față de 1 iulie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 17,5 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,6 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 184,1 miliarde EUR +0,7 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,2 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 8,5 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 894,6 miliarde EUR +16,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,2 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 4,5 miliarde EUR, până la 688,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 413 140 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 307 759 −1 194
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 642 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 230 117 −1 194
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 34 708 1 534
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 429 104
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 429 104
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 531 224 −8 809
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 44 089 −8 965
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 486 799 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 336 156
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 95 314 −1 222
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 588 982 15 559
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 243 698 18 119
  7.2 Alte titluri 345 284 −2 559
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 477 −57
9 Alte active 221 887 −615
Total active 3 237 920 5 302
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 092 067 3 524
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 030 681 7 278
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 688 498 −4 549
  2.2 Facilitatea de depozit 342 124 11 779
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 59 47
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 632 −133
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 237 146 −14 059
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 140 852 −13 356
  5.2 Alte angajamente 96 294 −703
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 79 233 8 368
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 362 347
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 504 264
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 504 264
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 206 048 −288
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital şi rezerve 100 836 0
Total pasive 3 237 920 5 302
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media