Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 8. travnja 2016.

12. travnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 8. travnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 260,7 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
7. travnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 45 mil. USD 45 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 350,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,3 mlrd. EUR na 1.069,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 18,6 mlrd. EUR na 111,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 27,6 mlrd. EUR na 228,8 mlrd. EUR. U srijedu, 6. travnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 62,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 56 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 290 mlrd. EUR (u odnosu na 268,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20 mlrd. EUR na 1.006,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 8. travnja 2016. Razlika u odnosu na 1. travnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 1. travnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 166,8 mlrd. EUR +1,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,2 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 670,8 mlrd. EUR +18,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 17,8 mlrd. EUR na 593,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 304 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 296 072 −1 450
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 425 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 218 646 −1 449
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 450 1 256
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 432 −1 510
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 432 −1 510
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 519 057 −5 997
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 56 013 −6 306
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 706 −25
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 339 334
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 111 322 90
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 356 346 19 480
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 006 109 19 955
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 350 237 −475
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 985 0
9 Ostala imovina 216 168 −494
Ukupno imovina 2 953 136 11 375
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 069 694 −1 311
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 883 631 39 409
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 593 411 17 839
  2.2 Novčani depoziti 289 966 21 569
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 254 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 168 −54
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 201 663 −18 839
  5.1 Opća država 111 061 −18 590
  5.2 Ostale obveze 90 603 −249
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 47 555 −5 629
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 264 −210
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 048 457
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 048 457
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 205 912 −2 450
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 666 0
Ukupno obveze 2 953 136 11 375
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije