Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. aprill 2016

12. aprill 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. aprillil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 260,7 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. aprill 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 45 miljonit USA dollarit 45 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 350,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,3 miljardi euro võrra 1069,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,6 miljardi euro võrra 111,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 27,6 miljardi euro võrra 228,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. aprillil 2016 möödus 62,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 56 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 290 miljardi euro ulatuses (võrreldes 268,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20 miljardi euro võrra 1006,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 8. aprill 2016 Erinevus võrreldes 1. aprilliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 1. aprilliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 166,8 miljardit eurot +1,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,2 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 670,8 miljardit eurot +18,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,8 miljardi euro võrra 593,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 304 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 296 072 −1 450
  2.1 Nõuded RVFle 77 425 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 218 646 −1 449
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 450 1 256
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 432 −1 510
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 432 −1 510
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 519 057 −5 997
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 56 013 −6 306
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 706 −25
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 339 334
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 111 322 90
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 356 346 19 480
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 006 109 19 955
  7.2 Muud väärtpaberid 350 237 −475
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 985 0
9 Muud varad 216 168 −494
Varad kokku 2 953 136 11 375
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 069 694 −1 311
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 883 631 39 409
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 593 411 17 839
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 289 966 21 569
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 254 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 168 −54
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 201 663 −18 839
  5.1 Valitsussektor 111 061 −18 590
  5.2 Muud kohustused 90 603 −249
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 555 −5 629
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 264 −210
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 048 457
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 048 457
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 205 912 −2 450
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 666 0
Kohustused kokku 2 953 136 11 375
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid