Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. balandžio 8 d.

2016 m. balandžio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. balandžio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 260,7 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. balandžio 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 45 mln. JAV dolerių 45 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 350,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 1 069,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 111,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,6 mlrd. eurų – iki 228,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. balandžio 6 d., baigėsi 62,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 56 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 290 mlrd. eurų (palyginti su 268,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20 mlrd. eurų – iki 1 006,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. balandžio 8 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 1 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 1 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 166,8 mlrd. eurų +1,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,2 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 670,8 mlrd. eurų +18,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,8 mlrd. eurų – iki 593,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 304 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 072 −1 450
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 425 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 218 646 −1 449
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 450 1 256
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 432 −1 510
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 432 −1 510
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 519 057 −5 997
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 56 013 −6 306
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 706 −25
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 339 334
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 111 322 90
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 356 346 19 480
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 006 109 19 955
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 237 −475
8 Valdžios skola eurais 26 985 0
9 Kitas turtas 216 168 −494
Visas turtas 2 953 136 11 375
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 069 694 −1 311
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 883 631 39 409
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 593 411 17 839
  2.2 Indėlių galimybė 289 966 21 569
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 254 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 168 −54
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 201 663 −18 839
  5.1 Valdžiai 111 061 −18 590
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 603 −249
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 555 −5 629
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 264 −210
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 048 457
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 048 457
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 912 −2 450
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 666 0
Visi įsipareigojimai 2 953 136 11 375
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai