Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.4.2016

12.4.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.4.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 260,7 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.4.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 350,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 1 069,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,6 miljardilla eurolla 111,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 27,6 miljardilla eurolla 228,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.4.2016 erääntyi 62,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 56 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 290 miljardia euroa (edellisellä viikolla 268,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20 miljardilla eurolla 1 006,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 8.4.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 166,8 miljardia euroa +1,1 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,2 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 670,8 miljardia euroa +18,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 17,8 miljardilla eurolla 593,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 304 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 296 072 −1 450
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 425 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 218 646 −1 449
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 450 1 256
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 432 −1 510
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 432 −1 510
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 519 057 −5 997
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 56 013 −6 306
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 706 −25
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 339 334
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 111 322 90
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 356 346 19 480
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 006 109 19 955
  7.2 Muut arvopaperit 350 237 −475
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 985 0
9 Muut saamiset 216 168 −494
Vastaavaa yhteensä 2 953 136 11 375
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 069 694 −1 311
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 883 631 39 409
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 593 411 17 839
  2.2 Talletusmahdollisuus 289 966 21 569
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 254 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 168 −54
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 201 663 −18 839
  5.1 Julkisyhteisöt 111 061 −18 590
  5.2 Muut 90 603 −249
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 555 −5 629
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 264 −210
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 048 457
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 048 457
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 205 912 −2 450
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 666 0
Vastattavaa yhteensä 2 953 136 11 375
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle