Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 aprilie 2016

12 aprilie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 aprilie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 260,7 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
7 aprilie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 45 de milioane USD 45 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 350,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 1,3 miliarde EUR, până la 1 069,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 18,6 miliarde EUR, până la 111,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 27,6 miliarde EUR, până la 228,8 miliarde EUR. Miercuri, 6 aprilie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 62,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 56 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 290 de miliarde EUR (față de 268,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20 de miliarde EUR, până la 1 006,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 8 aprilie 2016 Modificări față de 1 aprilie 2016 – achiziții Modificări față de 1 aprilie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 166,8 miliarde EUR +1,1 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,2 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 670,8 miliarde EUR +18,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 17,8 miliarde EUR, până la 593,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 304 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 296 072 −1 450
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 425 −1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 218 646 −1 449
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 450 1 256
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 432 −1 510
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 432 −1 510
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 519 057 −5 997
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 56 013 −6 306
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 706 −25
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 339 334
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 111 322 90
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 356 346 19 480
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 006 109 19 955
  7.2 Alte titluri 350 237 −475
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 985 0
9 Alte active 216 168 −494
Total active 2 953 136 11 375
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 069 694 −1 311
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 883 631 39 409
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 593 411 17 839
  2.2 Facilitatea de depozit 289 966 21 569
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 254 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 168 −54
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 201 663 −18 839
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 111 061 −18 590
  5.2 Alte angajamente 90 603 −249
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 555 −5 629
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 264 −210
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 048 457
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 048 457
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 205 912 −2 450
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 666 0
Total pasive 2 953 136 11 375
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media