Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. április 8.

2016. április 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. április 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 260,7 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. április 7. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 45 millió USD 45 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 350,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 1069,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,6 milliárd euróval, 111,1 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 27,6 milliárd euróval csökkent, 228,8 milliárd euróra. 2016. április 6-án, szerdán lejárt egy 62,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 56 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 290 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 268,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20 milliárd euróval 1006,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték a 2016. április 8-i állapot szerint Változás 2016. április 1-jéhez képest – vétel Változás 2016. április 1-jéhez képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 166,8 milliárd EUR +1,1 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,2 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 670,8 milliárd EUR +18,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,8 milliárd euróval, 593,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 304 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 296 072 −1 450
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 425 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 218 646 −1 449
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 450 1 256
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 432 −1 510
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 432 −1 510
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 519 057 −5 997
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 56 013 −6 306
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 706 −25
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 339 334
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 111 322 90
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 356 346 19 480
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 006 109 19 955
  7.2 Egyéb értékpapírok 350 237 −475
8 Euróban denominált államadósság 26 985 0
9 Egyéb eszközök 216 168 −494
Eszközök összesen 2 953 136 11 375
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 069 694 −1 311
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 883 631 39 409
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 593 411 17 839
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 289 966 21 569
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 254 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 168 −54
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 201 663 −18 839
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 111 061 −18 590
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 603 −249
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 555 −5 629
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 264 −210
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 048 457
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 048 457
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 912 −2 450
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 666 0
Források összesen 2 953 136 11 375
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok