Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. rujna 2015.

22. rujna 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. rujna 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 2 milijuna EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 264,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
17. rujna 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 141 mil. USD 144 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 358,3 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 2 mlrd. EUR na 1.051,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 22,2 mlrd. EUR na 80,3 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 20,1 mlrd. EUR na 387,3 mlrd. EUR. U srijedu, 16. rujna 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 70,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 70,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,1 mlrd. EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 139,5 mlrd. EUR (u odnosu na 159,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,4 mlrd. EUR na 617,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 18. rujna 2015. Razlika u odnosu na 11. rujna 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 11. rujna 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,2 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 118,3 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 12,0 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 326,7 mlrd. EUR +12,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 2,9 mlrd. EUR na 469,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 456 −2
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 290 188 1 426
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 050 −75
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 211 138 1 500
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 41 046 −907
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 588 −548
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 588 −548
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 526 955 −242
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 70 665 −244
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 227 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 63 2
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 136 605 2 515
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 975 510 14 426
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 617 219 14 392
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 291 34
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 0
9 Ostala imovina 221 790 −1 634
Ukupno imovina 2 602 314 15 034
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 051 870 −2 033
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 609 021 −17 502
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 469 353 2 883
  2.2 Novčani depoziti 139 525 −20 386
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 143 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 822 −28
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 155 377 30 181
  5.1 Opća država 80 332 22 222
  5.2 Ostale obveze 75 045 7 959
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 35 936 2 359
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 340 175
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 134 376
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 134 376
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 213 735 1 505
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 602 314 15 034
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije