Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugsėjo 18 d.

2015 m. rugsėjo 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugsėjo 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 264,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugsėjo 17 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 141 mln. JAV dolerių 144 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 358,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 1 051,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,2 mlrd. eurų – iki 80,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,1 mlrd. eurų – iki 387,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 16 d., baigėsi 70,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 70,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 139,5 mlrd. eurų (palyginti su 159,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,4 mlrd. eurų – iki 617,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugsėjo 18 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 11 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugsėjo 11 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,2 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 118,3 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 12,0 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 326,7 mlrd. eurų +12,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 469,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 456 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 188 1 426
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 050 −75
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 211 138 1 500
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 046 −907
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 588 −548
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 588 −548
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 526 955 −242
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 665 −244
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 227 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 63 2
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 136 605 2 515
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 975 510 14 426
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 617 219 14 392
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 291 34
8 Valdžios skola eurais 25 177 0
9 Kitas turtas 221 790 −1 634
Visas turtas 2 602 314 15 034
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 051 870 −2 033
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 609 021 −17 502
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 469 353 2 883
  2.2 Indėlių galimybė 139 525 −20 386
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 143 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 822 −28
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 155 377 30 181
  5.1 Valdžiai 80 332 22 222
  5.2 Kiti įsipareigojimai 75 045 7 959
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 35 936 2 359
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 340 175
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 134 376
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 134 376
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 735 1 505
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 602 314 15 034
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai