Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.9.2015

22.9.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.9.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 264,3 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.9.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 141 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 144 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 358,3 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2 miljardilla eurolla 1 051,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 22,2 miljardilla eurolla 80,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 20,1 miljardilla eurolla 387,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.9.2015 erääntyi 70,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 70,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (eli pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 139,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 159,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,4 miljardilla eurolla 617,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 18.9.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,2 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 118,3 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 12,0 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 326,7 miljardia euroa +12,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,9 miljardilla eurolla 469,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 456 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 290 188 1 426
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 050 −75
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 211 138 1 500
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 046 −907
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 588 −548
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 588 −548
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 526 955 −242
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 665 −244
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 227 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 63 2
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 136 605 2 515
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 975 510 14 426
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 617 219 14 392
  7.2 Muut arvopaperit 358 291 34
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 0
9 Muut saamiset 221 790 −1 634
Vastaavaa yhteensä 2 602 314 15 034
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 051 870 −2 033
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 609 021 −17 502
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 469 353 2 883
  2.2 Talletusmahdollisuus 139 525 −20 386
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 143 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 822 −28
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 155 377 30 181
  5.1 Julkisyhteisöt 80 332 22 222
  5.2 Muut 75 045 7 959
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 35 936 2 359
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 340 175
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 134 376
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 134 376
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 213 735 1 505
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 602 314 15 034
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle