Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. september 2015

22. september 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. septembril 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 264,3 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. september 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 141 miljonit USA dollarit 144 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 358,3 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2 miljardi euro võrra 1051,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 22,2 miljardi euro võrra 80,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 20,1 miljardi euro võrra 387,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. septembril 2015 möödus 70,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,7 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati praktiliselt samas mahus ehk 0,1 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 139,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 159,9 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,4 miljardi euro võrra 617,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 18. september 2015 Erinevus võrreldes 11. septembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 11. septembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 118,3 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 12,0 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 326,7 miljardit eurot +12,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,9 miljardi euro võrra 469,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 456 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 290 188 1 426
  2.1 Nõuded RVFle 79 050 −75
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 211 138 1 500
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 41 046 −907
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 588 −548
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 588 −548
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 526 955 −242
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 665 −244
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 227 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 63 2
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 136 605 2 515
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 975 510 14 426
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 617 219 14 392
  7.2 Muud väärtpaberid 358 291 34
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 0
9 Muud varad 221 790 −1 634
Varad kokku 2 602 314 15 034
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 051 870 −2 033
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 609 021 −17 502
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 469 353 2 883
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 139 525 −20 386
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 143 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 822 −28
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 155 377 30 181
  5.1 Valitsussektor 80 332 22 222
  5.2 Muud kohustused 75 045 7 959
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 35 936 2 359
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 340 175
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 134 376
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 134 376
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 213 735 1 505
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 602 314 15 034
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid