Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 septembrie 2015

22 septembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 septembrie 2015, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 264,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
17 septembrie 2015 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 141 de milioane USD 144 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 358,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 2 miliarde EUR, până la 1 051,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 22,2 miliarde EUR, până la 80,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 20,1 miliarde EUR, până la 387,3 miliarde EUR. Miercuri, 16 septembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 70,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 70,7 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat la nivelul de 0,1 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 139,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 159,9 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,4 miliarde EUR, până la 617,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 18 septembrie 2015 Modificări față de 11 septembrie 2015 – achiziții Modificări față de 11 septembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,2 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 118,3 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 12,0 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 326,7 miliarde EUR +12,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 127,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit din cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 2,9 miliarde EUR, până la 469,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 456 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 290 188 1 426
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 050 −75
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 211 138 1 500
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 046 −907
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 588 −548
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 588 −548
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 526 955 −242
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 70 665 −244
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 227 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 63 2
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 136 605 2 515
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 975 510 14 426
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 617 219 14 392
  7.2 Alte titluri 358 291 34
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 177 0
9 Alte active 221 790 −1 634
Total active 2 602 314 15 034
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 051 870 −2 033
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 609 021 −17 502
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 469 353 2 883
  2.2 Facilitatea de depozit 139 525 −20 386
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 143 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 822 −28
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 155 377 30 181
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 80 332 22 222
  5.2 Alte angajamente 75 045 7 959
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 35 936 2 359
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 340 175
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 134 376
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 134 376
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 213 735 1 505
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 602 314 15 034
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media