Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. szeptember 18.

2015. szeptember 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. szeptember 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 264,3 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. szeptember 17.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 141 millió USD 144 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 358,3 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval, 1051,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 22,2 milliárd euróval, 80,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 20,1 milliárd euróval, 387,3 milliárd euróra emelkedett. 2015. szeptember 16-án, szerdán lejárt egy 70,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 70,7 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag az előző hetivel azonos, 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 139,5 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 159,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,4 milliárd euróval 617,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. szeptember 18-án Változás 2015. szeptember 11-éhez képest – vétel Változás 2015. szeptember 11-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,2 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 118,3 milliárd EUR + 2,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 12,0 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 326,7 milliárd EUR + 12,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 127,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,9 milliárd euróval, 469,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 456 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 290 188 1 426
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 050 −75
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 211 138 1 500
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 046 −907
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 588 −548
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 588 −548
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 526 955 −242
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 665 −244
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 227 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 63 2
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 136 605 2 515
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 975 510 14 426
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 617 219 14 392
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 291 34
8 Euróban denominált államadósság 25 177 0
9 Egyéb eszközök 221 790 −1 634
Eszközök összesen 2 602 314 15 034
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 051 870 −2 033
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 609 021 −17 502
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 469 353 2 883
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 139 525 −20 386
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 143 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 822 −28
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 155 377 30 181
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 332 22 222
  5.2 Egyéb kötelezettségek 75 045 7 959
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 35 936 2 359
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 340 175
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 134 376
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 134 376
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 735 1 505
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 97 201 0
Források összesen 2 602 314 15 034
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok