Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 27. ožujka 2015.

31. ožujka 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 27. ožujka 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 247,2 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1 milijardu EUR na 375,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,1 milijardu EUR na 1.012,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 14,2 milijarde EUR na 81,3 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 54,7 milijarda EUR na 474,7 milijarda EUR. U srijedu, 25. ožujka 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 142,4 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 120,5 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 22,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 19,3 milijarde EUR. Osim toga, namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 97,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od 1.281 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 63,6 milijarda EUR (u odnosu na 45,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,2 milijarde EUR na 287 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 27. ožujka 2015. Razlika u odnosu na 20. ožujka 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 20. ožujka 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 26,1 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,5 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 62,9 mlrd. EUR 2,9 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 4,6 mlrd. EUR 0,6 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 41,0 mlrd. EUR 14,7 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 63,4 milijarde EUR na 293 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 839 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 281 431 2 117
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 377 −24
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 204 054 2 141
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 158 −1 961
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 24 783 −117
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 24 783 −117
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 538 300 72 691
5.1 Glavne operacije refinanciranja 120 508 −21 894
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 417 558 94 599
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 234 −14
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 121 265 3 603
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 662 623 19 199
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 287 014 18 177
7.2 Ostali vrijednosni papiri 375 609 1 022
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 220 737 −2 572
Ukupno imovina 2 250 801 92 960
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 012 937 2 060
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 356 626 81 387
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 293 003 63 422
2.2 Novčani depoziti 63 622 17 969
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 379 171
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 129 960 11 830
5.1 Opća država 81 335 14 164
5.2 Ostale obveze 48 625 −2 334
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 44 969 −2 896
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 913 −146
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 141 112
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 141 112
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 208 744 103
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 860 340
Ukupno obveze 2 250 801 92 960
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije