Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. március 27.

2015. március 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. március 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 247,2 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval, 375,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,1 milliárd euróval, 1012,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 14,2 milliárd euróval nőtt, 81,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 54,7 milliárd euróval, 474,7 milliárd euróra emelkedett. 2015. március 25-én, szerdán lejárt egy 142,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 120,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 22,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 19,3 milliárd euro értékben. Emellett célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 97,8 milliárd euro, futamideje pedig 1281 nap.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 63,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 45,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,2 milliárd euróval 287 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. március 27-én Különbség 2015. március 20.-hoz képest – vétel Különbség 2015. március 20.-hoz képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 26,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 62,9 milliárd EUR 2,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 4,6 milliárd EUR 0,6 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 41,0 milliárd EUR 14,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 63,4 milliárd euróval, 293 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 839 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 281 431 2 117
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 377 −24
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 204 054 2 141
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 158 −1 961
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 24 783 −117
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 24 783 −117
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 538 300 72 691
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 120 508 −21 894
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 417 558 94 599
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 234 −14
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 121 265 3 603
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 662 623 19 199
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 287 014 18 177
7.2 Egyéb értékpapírok 375 609 1 022
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 220 737 −2 572
Eszközök összesen 2 250 801 92 960
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 012 937 2 060
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 356 626 81 387
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 293 003 63 422
2.2 Betéti rendelkezésre állás 63 622 17 969
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 379 171
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 129 960 11 830
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 81 335 14 164
5.2 Egyéb kötelezettségek 48 625 −2 334
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 44 969 −2 896
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 913 −146
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 141 112
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 141 112
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 744 103
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 860 340
Források összesen 2 250 801 92 960
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok