Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 martie 2015

31 martie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 martie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 247,2 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 375,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 2,1 miliarde EUR, până la 1 012,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,2 miliarde EUR, până la 81,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 54,7 miliarde EUR, până la 474,7 miliarde EUR. Miercuri, 25 martie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 142,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 120,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 22,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 19,3 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) în valoare de 97,8 miliarde EUR, cu scadența la 1 281 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 63,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 45,7 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,2 miliarde EUR, până la 287 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 27 martie 2015 Modificări față de 20 martie 2015 – achiziții Modificări față de 20 martie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 26,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 62,9 miliarde EUR 2,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 4,6 miliarde EUR 0,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 41,0 miliarde EUR 14,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 63,4 miliarde EUR, până la 293 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 839 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 281 431 2 117
2.1 Creanţe asupra FMI 77 377 −24
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 204 054 2 141
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 158 −1 961
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 24 783 −117
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 24 783 −117
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 538 300 72 691
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 120 508 −21 894
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 417 558 94 599
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 234 −14
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 121 265 3 603
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 662 623 19 199
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 287 014 18 177
7.2 Alte titluri 375 609 1 022
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 220 737 −2 572
Total active 2 250 801 92 960
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 012 937 2 060
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 356 626 81 387
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 293 003 63 422
2.2 Facilitatea de depozit 63 622 17 969
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 379 171
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 129 960 11 830
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 81 335 14 164
5.2 Alte angajamente 48 625 −2 334
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 44 969 −2 896
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 913 −146
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 141 112
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 141 112
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 208 744 103
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 860 340
Total pasive 2 250 801 92 960
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media