Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. kovo 27 d.

2015 m. kovo 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. kovo 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 247,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 375,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 1 012,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 81,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 54,7 mlrd. eurų – iki 474,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. kovo 25 d., baigėsi 142,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 120,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Šią savaitę baigėsi 22,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 19,3 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, buvo atlikta 97,8 mlrd. eurų vertės 1 281 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė (palyginti su užpraeita savaite) ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 63,6 mlrd. eurų (palyginti su 45,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,2 mlrd. eurų – iki 287 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. kovo 27 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 20 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 20 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 26,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 62,9 mlrd. eurų 2,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 4,6 mlrd. eurų 0,6 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 41,0 mlrd. eurų 14,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 63,4 mlrd. eurų – iki 293 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 839 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 281 431 2 117
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 377 −24
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 204 054 2 141
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 158 −1 961
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 24 783 −117
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 24 783 −117
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 538 300 72 691
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 120 508 −21 894
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 417 558 94 599
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 234 −14
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 121 265 3 603
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 662 623 19 199
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 287 014 18 177
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 375 609 1 022
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 220 737 −2 572
Visas turtas 2 250 801 92 960
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 012 937 2 060
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 356 626 81 387
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 293 003 63 422
2.2 Indėlių galimybė 63 622 17 969
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 379 171
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 129 960 11 830
5.1 Valdžiai 81 335 14 164
5.2 Kiti įsipareigojimai 48 625 −2 334
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 44 969 −2 896
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 913 −146
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 141 112
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 141 112
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 744 103
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 860 340
Visi įsipareigojimai 2 250 801 92 960
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai