Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.3.2015

31.3.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.3.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 247,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 375,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 1 012,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,2 miljardilla eurolla 81,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 54,7 miljardilla eurolla 474,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.3.2015 erääntyi 142,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 120,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 22,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 19,3 miljardin euron operaatio. Lisäksi suoritettiin 97,8 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 281 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 63,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 45,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,2 miljardilla eurolla 287 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 27.3.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 26,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 62,9 miljardia euroa 2,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 4,6 miljardia euroa 0,6 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 41,0 miljardia euroa 14,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 63,4 miljardilla eurolla 293 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 839 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 281 431 2 117
2.1 Saamiset IMF:ltä 77 377 −24
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 204 054 2 141
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 158 −1 961
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 24 783 −117
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 24 783 −117
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 538 300 72 691
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 120 508 −21 894
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 417 558 94 599
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 234 −14
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 121 265 3 603
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 662 623 19 199
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 287 014 18 177
7.2 Muut arvopaperit 375 609 1 022
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 220 737 −2 572
Vastaavaa yhteensä 2 250 801 92 960
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 012 937 2 060
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 356 626 81 387
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 293 003 63 422
2.2 Talletusmahdollisuus 63 622 17 969
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 379 171
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 129 960 11 830
5.1 Julkisyhteisöt 81 335 14 164
5.2 Muut 48 625 −2 334
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 44 969 −2 896
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 913 −146
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 141 112
8.1 Talletukset ja muut velat 7 141 112
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 208 744 103
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 860 340
Vastattavaa yhteensä 2 250 801 92 960
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle