Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 19. rujna 2014.

23. rujna 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 19. rujna 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 milijarde EUR na 213,6 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
18. rujna 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 20 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,4 milijarde EUR na 366,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,5 milijarda EUR na 970,4 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 5,9 milijarda EUR na 86 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 12,9 milijarda EUR na 449,2 milijarde EUR. U srijedu, 17. rujna 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini od 110,7 milijarda EUR, a namirena je nova u visini od 105,7 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 6 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 23,1 milijardu EUR (u odnosu na 21,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,6 milijarda EUR na 194,5 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 19. rujna 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 148,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,2 milijarde EUR odnosno 13,6 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 16,8 milijarda EUR na 162,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 434 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 247 268 −2 797
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 136 −222
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 166 132 −2 575
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 857 1 168
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 871 −1 268
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 871 −1 268
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 472 263 −10 868
5.1 Glavne operacije refinanciranja 105 689 −5 013
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 366 304 −5 975
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 270 120
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 63 325 −209
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 561 395 −227
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 194 537 −600
7.2 Ostali vrijednosni papiri 366 858 373
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 236 031 −1 448
Ukupno imovina 1 988 153 −15 649
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 970 382 −1 543
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 185 527 −14 769
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 162 433 −16 752
2.2 Novčani depoziti 23 077 1 988
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 17 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 945 165
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 115 820 4 381
5.1 Opća država 85 993 5 946
5.2 Ostale obveze 29 827 −1 565
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 860 239
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 003 119
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 153 −1 444
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 153 −1 444
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 213 365 −2 798
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 1 988 153 −15 649
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije