Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugsėjo 19 d.

2014 m. rugsėjo 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugsėjo 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 213,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugsėjo 18 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. JAV dolerių 20 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 366,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 970,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 86 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,9 mlrd. eurų – iki 449,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugsėjo 17 d., baigėsi 110,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 105,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 6 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 23,1 mlrd. eurų (palyginti su 21,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 194,5 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. rugsėjo 19 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 148,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 32,2 mlrd. eurų ir 13,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 162,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 434 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 247 268 −2 797
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 136 −222
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 132 −2 575
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 857 1 168
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 871 −1 268
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 871 −1 268
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 472 263 −10 868
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 105 689 −5 013
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 366 304 −5 975
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 270 120
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 325 −209
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 561 395 −227
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 194 537 −600
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 366 858 373
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 236 031 −1 448
Visas turtas 1 988 153 −15 649
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 970 382 −1 543
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 185 527 −14 769
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 162 433 −16 752
2.2 Indėlių galimybė 23 077 1 988
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 945 165
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 115 820 4 381
5.1 Valdžiai 85 993 5 946
5.2 Kiti įsipareigojimai 29 827 −1 565
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 860 239
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 003 119
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 153 −1 444
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 153 −1 444
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 365 −2 798
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 1 988 153 −15 649
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai