Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 septembrie 2014

23 septembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 septembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,3 miliarde EUR, până la 213,6 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
18 septembrie 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 75 de milioane USD 20 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 366,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,5 miliarde EUR, până la 970,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 5,9 miliarde EUR, până la 86 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 12,9 miliarde EUR, până la 449,2 miliarde EUR. Miercuri, 17 septembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 110,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 105,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 6 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 23,1 miliarde EUR (față de 21,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 194,5 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul primului și al celui de-al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 19 septembrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 148,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 16,8 miliarde EUR, până la 162,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 434 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 247 268 −2 797
2.1 Creanţe asupra FMI 81 136 −222
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 132 −2 575
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 857 1 168
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 871 −1 268
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 871 −1 268
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 472 263 −10 868
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 105 689 −5 013
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 366 304 −5 975
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 270 120
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 63 325 −209
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 561 395 −227
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 194 537 −600
7.2 Alte titluri 366 858 373
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 0
9 Alte active 236 031 −1 448
Total active 1 988 153 −15 649
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 970 382 −1 543
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 185 527 −14 769
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 162 433 −16 752
2.2 Facilitatea de depozit 23 077 1 988
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 945 165
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 115 820 4 381
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 85 993 5 946
5.2 Alte angajamente 29 827 −1 565
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 860 239
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 003 119
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 153 −1 444
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 153 −1 444
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 213 365 −2 798
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 1 988 153 −15 649
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media