Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. szeptember 19.

2014. szeptember 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. szeptember 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,3 milliárd euróval csökkent, 213,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. szeptember 18. 7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 75 millió USD 20 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 366,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval 970,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval 86 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12,9 milliárd euróval csökkent, 449,2 milliárd euróra. 2014. szeptember 17-én, szerdán lejárt egy 110,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 105,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 6 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 23,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 194,5 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. szeptember 19-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 148,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,8 milliárd euróval 162,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 434 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 247 268 −2 797
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 136 −222
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 132 −2 575
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 857 1 168
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 871 −1 268
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 871 −1 268
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 472 263 −10 868
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 105 689 −5 013
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 366 304 −5 975
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 270 120
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 63 325 −209
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 561 395 −227
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 194 537 −600
7.2 Egyéb értékpapírok 366 858 373
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 236 031 −1 448
Eszközök összesen 1 988 153 −15 649
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 970 382 −1 543
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 185 527 −14 769
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 162 433 −16 752
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 077 1 988
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 945 165
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 115 820 4 381
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 85 993 5 946
5.2 Egyéb kötelezettségek 29 827 −1 565
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 860 239
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 003 119
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 153 −1 444
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 153 −1 444
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 365 −2 798
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 1 988 153 −15 649
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok